PN-II-RU-TE- 2014-4-2037 / Contract no. 373

raport-de-faza-2015

raport-de-faza-2016

RAPORT DE ACTIVITATE FINAL

Sura de finantare UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINANŢAREA

INVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR, A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII – TINERE ECHIPE DE CERCETARE  – PN-II-RU-TE-2014-4

Titlul proiectului in engleza

 

 

RISK ASSESSMENT OF TRANSPOSON-MEDIATED TRANSFER OF SOME CARBAPENEMASE GENES
 Titlul proiectului in romana EVALUAREA RISCULUI DE TRANSFER AL UNOR GENE PENTRU CARBAPENEMAZE PRIN INTERMEDIUL TRANSPOZONILOR

 

Codul proiectului PN-II-RU-TE- 2014-4-2037
Numarul contractului 373/2015
Abstract (Romana) Rezistența bacililor Gram negativi (BGN) la carbapeneme reprezintă o problemă de sănătate publică la nivel global, provocând infecții severe, dificil de tratat, cu rate mari de morbiditate și mortalitate.
În România, a fost evidențiată in studii anterioare realizate de membrii echipei frecvența crescută în genofondul tulpinilor de BGN izolate din secțiile de terapie intensivă a genelor codificatoare de carbapenemaze (CPG) de tip NDM-1, OXA-48 și OXA-181 la enterobacterii, VIM-1 și VIM-2 la Pseudomonas aeruginosa, IPM-1, OXA-23, OXA-51 la Acinetobacter baumannii, însă bazele moleculare ale riscului de transfer sunt puțin investigate.
Scopul acestui proiect este conceperea și dezvoltarea unor protocoale cu aportul biologiei moleculare, geneticii și bioinformaticii, pentru evaluarea riscului de transfer al unor CPG prezente la tulpini de Enterobacteriaceae, P. aeruginosa si A. baumannii, prin stabilirea potențialului de mobilizare prin transpoziție a acestor gene în vederea identificarii clonelor cu risc crescut și izolării focarelor critice.
Abordarea este inovatoare deoarece se bazează pe testarea mediului genetic al rezistenței (secventa, nivelul de expresie si contextul genetic necesar mobilizarii), care va permite stabilirea unor criterii moleculare de apreciere a riscului de transfer al rezistentei la carbapeneme (gena/alela CPG prezinta mutații ce pot crește eficienta enzimei, se exprimă la un nivel ridicat, este încadrată de elemente transpozabile active).
Abstract (Engleza) Gram negative bacilli (GNB) resistance to carbapenems represents a global public health issue, due to severe, hard to treat infections, with high rates of morbidity and mortality.
In Romania, there was previously described by our research team the high prevalence of carbapenemase encoding genes (CRG) like NDM-1, OXA-48 and OXA-181 in enterobacterial strains, VIM-1, VIM-2 in Pseudomonas aeruginosa and IMP-1, OXA-23 and OXA-51 in Acinetobacter baumannii strains. The molecular mechanisms mediating the CRG transfer are not well investigated.
The purpose of this project is designing and developing molecular protocols with the contribution of molecular biology, genetics and bioinformatics, for the assessment of some CRGs from Enterobacteriaceae, P. aeruginosa and A. baumannii transfer risk, by establishing the transposon-mediated mobilization potential of CRGs, that will make possible the identification of high-risk clones and isolation of critical outbreak sources.
The approach of this project is innovative because it is based on testing the genetic environment of resistance (the sequence of CRG alleles, their molecular function and the required mobilization context), which will contribute to establish some molecular criteria for the evaluation or the CRGs risk level (the CRG gene/allele have mutations that can increase the efficiency of the carbapenemase, the allele is overexpressed and it is framed by active transposable elements).
Obiectivul proiectului  

Conceperea și dezvoltarea unor protocoale moleculare de evaluare a riscului de diseminare/transfer a unor gene codificatoare pentru carbapenemaze prezente la tulpini de Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, A. baumannii, in vederea identificarii clonelor cu risc crescut si izolarii focarelor critice. Prin obiectivele urmarite, se va urmari evaluarea potentialului de mobilizare a acestor gene prin intermediul fenomenului de transpozitie, care va contribui la înțelegerea geneticii rezistentei la carbapeneme și a răspândirii CPG în mediul spitalicesc.

 

Rezultatele estimate Prin utilizarea de metode moleculare și bioinformatice vom dezvolta un protocol eficient la nivel de prototip, care va contribui la limitarea propagarii clonelor rezistente cu risc crescut in mediul spitalicesc, va permite investigarea riguroasă a mecanismelor care stau la baza rezistenței, cu impact direct asupra managementului fiecărui pacient, prin scaderea riscului de contaminare cu tulpini cu risc crescut, cu reducerea consecutiva a costurilor de îngrijire si a ratelor de mortalitate, reducerea riscului de selectie a tulpinilor RA in microbiota individului si consecutiv, a diseminarii clonelor RA in comunitate, si prin furnizarea de informații utile eforturilor de prevenire și de control al RA în mediul spitalicesc.
Echipa proiectului Chifiriuc Mariana Carmen – Director Proiect

Ecovoiu Alexandru – Responsabil stiintific

Gheorghe Irina – Membru

Czobor Ilda – Membru

Gratiela Pircalabioru- membru

Marcela Popa- membru

Sarbu Ecaterina-Responsabil economic

Buget Capitol de buget (cheltuieli) Total  buget 2015-2017

(Euro)

  Personal 75.000
  Logistică 19.091
  Deplasare 14.605
  Indirecte 16.304
  Total 125.000

 

Personal Page